Veličina 380 x 200 x 238
Debljina zida 20
Potrebno cigli (po m²/m3) 10.5/44
Potrebno maltera (litara po m²) 14.0
Težina (kg po cigli) 12.5
Pakovanje (kom/pal) 84
Ekvivalentni koeficijent toplotne provodljivosti zida: λ = 0,228 W/(m x K)
Relativni koeficijent difuzije vodene pare µ= 5/10
Toplotna otpornost zida: R = 0,88 m2 x K/W