Product Description

Fert ispuna visine od 16 cm. Šuplji blok od gline za međuspratnu konstrukciju. Koristi se za izradu Fert Gredica i panela za međuspratnu tavanicu. Proizvode se u visinama od 14 i 16 cm.